Reklama
 
Blog | Marek Páral

Čtvrtá moc

Máme moc zákonodárnou, moc soudní a moc výkonnou, jak víme z hodin občanské nauky.
A moc to nepomáhá.
Co tedy ještě čtvrtá moc?

Čtvrtá moc by se mohla jmenovat třeba Procesní nebo i úplně jinak. Mohla by to být třeba Podmínka moci nebo…
Dobrá, nejdřív vysvětlím.

Skupina, která věnuje část svého času práci sama na sobě, je ve zbývajícím čase schopna vykonat více práce než skupina, která se věnuje pouze plnění úkolu. Vztahy v takové skupině fungují, jsou ‘promazané’ vzájemnou zkušeností, která zároveň obrušuje nesmiřitelné rozpory.

Jiná studie věnující se internetovým a jiným komunitám říká, že pokud se sejdou lidé stejného zaměření či názoru, po čase se jejich stanoviska sejdou na té nejradikálnější verzi.

Když zkombinujeme tyto a třeba některé další znalosti (jako třeba o hormonálních změnách v tělech (politických) alfasamců), pak je jasné, že stávající politické hřiště si žádá reformu.

Nechci plést dohromady úplně všechno a lkát nad nedostatkem pokory (což je ale přesně, o co tu ve velkém jde), tedy zůstanu na zemi a navrhuji konkrétní krok:

Ustavme čtvrtou moc ve státě – moc, která se bude starat o mocné.
Taková moc fakticky nebude mít žádnou moc. Její jediná moc by byla v tom, aby mocné pravidelně vytrhovala z jejich slonovinových věží moci, ideálů a stranických klubů a stavěla je před jejich vlastní lidství.

Každý politik a jiný mocnář by se pravidelně a povinně účastnil náhodně či záměrně nesourodě a pestře vytvářených skupin osobního růstu, vzájemného naslouchání, teambuildingů, kurzů přežití či snad kosení horských luk nebo jiné bohu a lidem libé činnosti spojené s cílenou prací na sobě a na skupinové dynamice. 

Nebo třeba se systemickými i konstelacemi, například i na politická témata:-)

Taková moc by se zodpovídala například přímo a pouze prezidentovi, který by jmenoval její členy jednak z řad starších a zkušených terapeutů, a pak z řad zasloušilých a vysloužilých(!!!) členů tří předchozích mocí.

Ano z jistého pohledu by to nebylo nic jiného, než obdoba osvědčených iniciačních ritálů, kdy člověk vystavený naplno a sám za sebe syrové realitě chápe, že tato realita je větší než on a jemu nezbývá než sklonit hlavu – a vrátit se ke svým blízkým a čelit jí spolu s nimi.

Takže čtvrtá moc by se nakonec mohla jmenovat Vyšší moc.

Reklama